logo waerdevol

Voor goede samenwerking is effectieve communicatie nodig. Communicatieproblemen ontstaan vaak als teamleden elkaar niet begrijpen. Verschillen in persoonlijkheidstypes zijn daar vaak de oorzaak van.

Inzicht in persoonlijkheidsstijlen

Om inzicht te krijgen in die verschillen, gebruik ik de MBTI® methodiek, een wereldwijd erkende methode voor diepgaand inzicht in persoonlijkheidsstijlen. MBTI® helpt teams om beter te communiceren en problemen makkelijker op te lossen.

Inzicht in persoonlijkheidsstijl en voorkeuren, van jezelf en die van anderen, zorgt voor wederzijds begrip en een betere samenwerking. Als onderlinge verschillen binnen het team herkenbaar zijn en gewaardeerd worden, kan dit veel waarde toevoegen en komen kracht en kwaliteit bovendrijven.

De resultaten, de processen én de mensen. Ze zijn allemaal even belangrijk. Succesvolle organisaties zorgen voor een optimale verbinding. Zonder aandacht voor het menselijk kapitaal, geen resultaat. Zij zijn het, die de motor draaiende houden. Reden genoeg om te investeren in MBTI® en de mensen in uw team.

“Waarom doen zij de dingen zoals zij ze doen?”

MBTI®, persoonlijkheidstypes

Teamsuccessen ontstaan door effectieve samenwerking tussen verschillende persoonlijkheden. Als u weet welke persoonlijkheidstypes deel uitmaken van het team, kunt u hun gedrag beïnvloeden en uw doelen sneller behalen.

MBTI® Myers-Briggs Type Indicator®

Ik maak gebruik van de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®), ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myer, een instrument om persoonlijkheidsstijlen in beeld te brengen. Van uzelf en van anderen. Door MBTI® leren mensen begrip en waardering op te brengen voor de verschillen in karakters. Teams werken effectiever samen, conflicten verminderen en individuele kwaliteiten komen beter aan bod.

Als gecertificeerd MBTI® coach haal ik het beste uit uw team door het voeren van professionele teamcoaching gesprekken waarbij ik met MBTI®, de persoonlijkheidstypologieën en de drijfveren analyseer. Zo onderzoek ik waar mensen energie van krijgen en hoe zij dit in hun werk kunnen gebruiken.

  • Ik breng mensen in ontwikkeling en maak ze bewust van hun eigen gedrag. In professionele coaching gesprekken staat centraal:het resultaat (toekomst, realiteit, opties, acties).
  • Verbeteren van prestaties.
  • Bewustwording en leren.
  • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

"Ik leer mensen hoe zij effectiever samenwerken met meer plezier en laat ze ontdekken hoe zij zich kunnen ontwikkelen. Ik leer ze ook betrokken te zijn, initiatief te tonen, proactief te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

“Waar liggen mijn kwaliteiten en wat zijn de belemmeringen om succesvol te zijn in mijn werk? Sterke organisaties winnen aan kracht door de resultaten van MBTI® te evalueren en de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.”

Soms zijn die gesprekken confronterend en blijkt dat mensen helemaal niet gelukkig worden van het werk wat ze doen of op de verkeerde plek zitten. Op zo’n moment onderzoek ik hoe de kracht die iemand heeft wel goed inzetbaar is om tot het gewenste resultaat te komen.

MBTI®

  • Geeft u inzicht in de persoon en het team
  • Voorkomt verspilling van ineffectieve trainingen
  • Bespaart kostbare tijd.